Vždy je dobré vedieť, kedy ide o život !

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti:

25.02.2013 20:02
  • vypracovanie plánu BOZP
  • dozor nad bezpečnosťou práce na stavbách
  • spolupráca so stavebníkom v zmysle NV SR č.396/2006 Z.z.

Kontakt

PoBeZdra, s.r.o.

pobezdra@gmail.com

Jedlikova 5
Žilina
01015

0908554929
0915825795

Vyhľadávanie

NOVINKA!!! PORADENTVO V OBLASTI GDPR,

Odborná a aktualizačná odborná príprava pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami -  akreditovaný vzdelávací program

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode