Vždy je dobré vedieť, kedy ide o život !

 • manipulácia s bremenaMI

 •  
 •  
 •  

  Poškodenie podporno-pohybovej sústavy tvorí viac ako 70% všetkých chorôb z povolania a viac ako 20% pracovných úrazov. Spôsobuje mnohé pohybové ťažkosti, ktoré sa nemusia prejaviť okamžite.

  Pri práci s bremenami môže byť zamestnanec ohrozený poškodením podporno-pohybovej sústavy, najmä chrbtice, ak:

  • - je fyzicky a zdravotne nespôsobilý uskutočňovať príslušný pracovný úkon,
  • - má nevhodný odev a obuv a iné osobné vybavenie,
  • - nemá zodpovedajúce alebo primerané vedomosti a zácvik.

  Rizikové faktory pri práci s bremenami

  Pri organizovaní práce, kde je nutná manipulácia s bremenami musí zamestnávateľ vykonať primerané opatrenia a použiť primerané prostriedky s ohľadom na faktory súvisiace s rizikom poškodenia zdravia, ktoré sú najmä tieto:

   1. Vlastnosti bremena

  Ručná manipulácia môže predstavovať riziko poškodenia zdravia, ak je bremeno:

  • - príliš ťažké alebo príliš veľké,
  • - neskladné alebo ťažko uchopiteľné,
  • - nestabilné alebo jeho obsah sa môže premiestňovať,
  • - umiestnené v takej polohe, že je ho potrebné držať alebo s ním manipulovať v určitej vzdialenosti od tela alebo sa s ním nakláňať alebo vytáčať trup,
  • - vzhľadom na jeho tvar, obsah lebo konzistenciu také, že môže spôsobiť poranenie zamestnancov, najmä v prípade kolízie.

   2. Fyzická námaha

  Fyzická námaha môže predstavovať riziko poškodenia zdravia, ak je:

  • - nadmerná,
  • - dosahovaná iba otáčavým pohybom trupu,
  • - pravdepodobnosť, že dôjde k neočakávanému pohybu bremena,
  • - manipulácia s bremenom uskutočňovaná v nestabilnej alebo nefyziologickej polohe tela.

   

  3. Pracovné prostredie

  Pracovné prostredie môže zvýšiť riziko poškodenia zdravia, ak:

  • - nie je dostatok priestoru na uskutočňovanie činnosti, najmä vo vertikálnom smere,
  • - podlaha je taká nerovná, že vzniká riziko potknutia, alebo je klzká vzhľadom na obuv zamestnanca,
  • - miesto v pracovnom prostredí neumožňuje zamestnancovi manipulovať s bremenami v bezpečnej výške alebo v správnej polohe,
  • - úroveň podlahy alebo pracovného povrchu sa mení, v dôsledku čoho je nutné manipulovať s bremenom v rôznej výške,
  • - podlaha alebo opora nôh je nestabilná,
  • - osvetlenie, teplota, vlhkosť alebo vetranie je nevyhovujúce.

   4. Požiadavky na činnosť

  Činnosť môže predstavovať riziko, ak zahŕňa jednu alebo viacero z týchto podmienok:

  - príliš častú alebo z hľadiska trvania príliš dlhú fyzickú záťaž namáhajúcu podporno-pohybovú sústavu, najmä chrbticu,

  - nedostatočný telesný odpočinok alebo čas potrebný na zotavenie,

  - nadmerné vzdialenosti pri zdvíhaní, spúšťaní alebo prenášaní bremena,

  - vnútené tempo práce pri pracovnom procese, ktoré zamestnanec nemôže meniť.

 •  

Kontakt

PoBeZdra, s.r.o.

pobezdra@gmail.com

Jedlikova 5
Žilina
01015

0908554929
0915825795

Vyhľadávanie

NOVINKA!!! PORADENTVO V OBLASTI GDPR,

Odborná a aktualizačná odborná príprava pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami -  akreditovaný vzdelávací program

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode