Vždy je dobré vedieť, kedy ide o život !

Požiarna ochrana

Technik požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z.:
 

 

  1. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počet členov protipožiarnych hliadok
  2. vypracovanie a vedenie dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
  3. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch právnickej osoby
  4. vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok a školenia novoprijatých zamestnancov a ostatných zamestnancov, zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
  5. určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, pri rekonštrukciách technologických zariadení, pri opravách zariadení
  6. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode