Vždy je dobré vedieť, kedy ide o život !

NOVINKA
Odborná a aktualizačná odborná príprava pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami - - akreditovaný vzdelávací program
 
 
Predaj lekárničiek (nástenných, autolekárničiek) a náplní do lekárničiek podľa potrieb Vašej spoločnosti!!

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje povinnosť zamestnávateľa pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci – lekárničkami.

ZAMESTNÁVATEĽ JE POVINNÝ po zohľadnení charakteru práce zamestnancov zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami. Tento dokument je základným dokumentom pre zabezpečenie obsahu lekárničky na pracoviskách zamestnávateľa.

 

Náplne do lekárničiek

Podľa počtu zamestnancov - štandard do 15 osôb

                                          - špeciál nad 15 osôb

AUTOLEKÁRNIČKY

 

 

Kompletná ponuka služieb

 • Zabezpečenie ochrany pred požiarmi
 • Projekty požiarnej ochrany
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Dohľad nad pracovnými podmienkami
 • Školenia prvej pomoci
 • Predaj hasiacich prístrojov a hasiacej techniky
 • Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov
 • Predaj bezpečnostného zančenia
 • Odborné školenia pre špeciálne profesie
 • Poradenstvo v oblasti ochrany zdravia
 • Poradenstvo v oblasti GDPR
 • Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami

Kontakt

PoBeZdra, s.r.o.

pobezdra@gmail.com

Jedlikova 5
Žilina
01015

0908554929
0915825795

Vyhľadávanie

NOVINKA!!! PORADENTVO V OBLASTI GDPR,

Odborná a aktualizačná odborná príprava pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami -  akreditovaný vzdelávací program

 

Anketa

Našli ste na našej stránke to čo ste hľadali?

Pokiaľ nie, kontaktujte nás!

pobezdra@gmail.com

0908 554 929, 0915 825 795

Radi zodpovieme všetky vaše otázky. :)

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode