Vždy je dobré vedieť, kedy ide o život !

Legislatíva

25.02.2013 19:28

V tejto rubrike nájdete všetky dôležité vyhlášky a nariadenia týkajúce sa našej problematiky.

25.02.2013 19:30

Zákon o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z.

https://www.zbierka.sk/sk/predpisy/314-2001-z-z.p-5858.pdf

25.02.2013 19:32

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii č. 121/2002 Z.z.

https://www.zbierka.sk/sk/predpisy/121-2002-z-z.p-6277.pdf

Kontakt

PoBeZdra, s.r.o.

pobezdra@gmail.com

Jedlikova 5
Žilina
01015

0908554929
0915825795

Vyhľadávanie

NOVINKA!!! PORADENTVO V OBLASTI GDPR,

Odborná a aktualizačná odborná príprava pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami -  akreditovaný vzdelávací program

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode