Vždy je dobré vedieť, kedy ide o život !

Vyhlášky BOZP

NV SR č.276/2006 Z.z, o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=276%2F2006+Z.z.&q=

 

NV SR č.281/2006 Z.Z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&q=&_filter_predpis_aspi_id=281/2006%20Z.z.

 

NV SR č.387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&q=&_filter_predpis_aspi_id=281/2006%20Z.z.

NV SR č.391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=391%2F2006+Z.z.&q=

NV SR č.392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=392%2F2006+Z.z.&q=

 

NV SR č.395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=395%2F2006+Z.z.&q=

NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=396%2F2006+Z.z.&q=

 

NV SR č.272/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=272%2F2004+Z.z.&q=

NV SRč.286/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancov

https://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi_id=272%2F2004+Z.z.&q=

Kontakt

PoBeZdra, s.r.o.

pobezdra@gmail.com

Jedlikova 5
Žilina
01015

0908554929
0915825795

Vyhľadávanie

NOVINKA!!! PORADENTVO V OBLASTI GDPR,

Odborná a aktualizačná odborná príprava pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami -  akreditovaný vzdelávací program

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode