Vždy je dobré vedieť, kedy ide o život !

Výkon činnosti bezpečnostného technika (ABT):

25.02.2013 20:00
  • vykonanie a vypracovanie vstupného auditu stavu BOZP na jednotlivých pracoviskách klienta
  • vykonávanie vstupných a periodických školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP
  • spolupráca pri evidencii, šetrení, registrácii a odškodňovaní pracovných úrazov, závažných pracovných úrazov a chôrob z povolania
  • vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie BOZP v zmysle platnej legislatívy
  • vykonávanie previerok a vypracúvanie správ o vykonaných previerkach z hśadiska bezpečnosti práce
  • vypracovanie pracovných rizík pre pridelenie OOPP
  • konzultácie z oblasti bezpečnosti práce

Kontakt

PoBeZdra, s.r.o.

pobezdra@gmail.com

Jedlikova 5
Žilina
01015

0908554929
0915825795

Vyhľadávanie

NOVINKA!!! PORADENTVO V OBLASTI GDPR,

Odborná a aktualizačná odborná príprava pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami -  akreditovaný vzdelávací program

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode