Vždy je dobré vedieť, kedy ide o život !

Výkon činnosti technika požiarnej ochrany (TPO):

25.02.2013 19:55
  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
  • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
  • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
  • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
  • kontrolovanie dodržiavania vykonávania odborných prehliadok požiarnych vodovodov, prenosných hasiacich prístrojov, bleskozvodov a elektrorevízií v lehotách stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a normách,
  • konzultácie z odboru ochrany pred požiarmi

Kontakt

PoBeZdra, s.r.o.

pobezdra@gmail.com

Jedlikova 5
Žilina
01015

0908554929
0915825795

Vyhľadávanie

NOVINKA!!! PORADENTVO V OBLASTI GDPR,

Odborná a aktualizačná odborná príprava pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami -  akreditovaný vzdelávací program

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode