Vždy je dobré vedieť, kedy ide o život !

Predaj hasiacej techniky

Predaj hasiacej techniky

24.02.2013 20:48

HP PR 1e (1 kg práškového hasiva)

Využívajú sa na pevné látky horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), látky kvapalné, horiace plameňom (benzín), taktiež látky plynné, horiace plameňom (metán, propán).

                                    Cena: 14,90 €

24.02.2013 21:23

HP P 6 Te ( 6 kg práškového hasiva )

Využívajú sa na pevné látky horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), látky kvapalné, horiace plameňom (benzín), taktiež látky plynné, horiace plameňom (metán, propán)

                                                                    Cena: 29,90 €

24.02.2013 21:48

HP S 2 KTe ( 2 kg CO2 )

Využívaju sa na hasenie kvapalných ( benzín, olej ) a plynných látok ( metán, propán ), horiacich plameňom.

24.02.2013 22:28

V9Ti

Látky pevné, horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), napr. drevo, papier, slama, uhlie, textil, guma.

 

24.02.2013 22:54

HP S 2x30T ( CO2 - 2x30kg )

Využívaju sa na hasenie kvapalných ( benzín, olej ) a plynných látok ( metán, propán ), horiacich plameňom.

25.02.2013 00:10

HP VP 6 TNC

Využívaju sa na pevné látky, horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov) a kvapalné látky, horiace plameňom (benzín, olej).

25.02.2013 00:14

HP VP 50 Te

Využívaju sa na pevné látky, horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov) a kvapalné látky, horiace plameňom (benzín, olej)

Predaj hasiacej techniky

24.02.2013 20:57

HP PR 2e ( 2 kg práskového hasiva )

Využívajú sa na pevné látky horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), látky kvapalné, horiace plameňom (benzín), taktiež látky plynné, horiace plameňom (metán, propán)

                                Cena : 22,90 €

24.02.2013 21:33

HP P 50 Te ( 50 kg práškového hasiva )

Využívajú sa na pevné látky horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), látky kvapalné, horiace plameňom (benzín), taktiež látky plynné, horiace plameňom (metán, propán)

24.02.2013 22:19

HP S 5 KTe ( 5 kg CO2 )

Využívaju sa na hasenie kvapalných ( benzín, olej ) a plynných látok ( metán, propán ), horiacich plameňom.

24.02.2013 22:33

S 1x30T ( CO2 - 30kg )

Využívaju sa na hasenie kvapalných ( benzín, olej ) a plynných látok ( metán, propán ), horiacich plameňom.

                                                          Cena : 598,00 €

24.02.2013 23:01

HP S 2x10T ( CO2 - 2x10kg )

Využívaju sa na hasenie kvapalných ( benzín, olej ) a plynných látok ( metán, propán ), horiacich plameňom.

25.02.2013 00:04

HP VP 9 TNC

Využívaju sa na pevné látky, horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov) a kvapalné látky, horiace plameňom (benzín, olej)

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode